Kontakt:

99-300 Kutno ul. Podrzeczna 2

tel. +48 24-254-22-84

fax. +48 24-254-22-84

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

 

 

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej

Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

 

Szczegółowe zasady zwrotu są zawarte w rozporządzeniu ministra finansów z 27 grudnia 2010 r. (Dz.U. nr 257, poz. 1733, z późn. zm.; dalej: rozporządzenie). W zależności od statusu danego podatnika, tzn. tego, czy jest on podatnikiem VAT, czy też nie, w rozporządzeniu przewidziano dwa tryby uzyskiwania zwrotu.

W każdym przypadku zwrot uzależniony jest od uprzedniego spełnienia kilku warunków. Podatnik musi:

  1. złożyć pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania; zgłoszenie to należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu; istotne znaczenie ma tu to, że w przepisie chodzi o termin obowiązujący danego podatnika; tak więc w sytuacji gdy zgłoszenie zostanie dokonane już po tym terminie (z powodu np. przeoczenia przez podatnika obowiązującego go limitu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), zwrot nie będzie przysługiwał;
  2. rozpocząć ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązującym go terminie,

posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą